Dewasa

Menjadi dewasa
itu sukar
menolak hal-hal
dunia sementara
mencari dusta
dalam pekara 
yang benar

ashraf ishak
10:32 malam
22 Julai 22'
Jakarta