Masa (iii)

Masa.

Terkadang hilang
dalam pertemuan

ashraf ishak
1:45 Petang
21HB Oktober 15'

Kuala Lumpur