Demi masa

Hari ini
dunia masih bertakbir
dengan nama Mu
pencipta dunia
aku masih lalai
dengan kesenangan
yang ada
dan dengan tiba-tiba
ditakdirkan
aku ditarik nyawa
semua jawapan ku kelak
tak mungkin diterima

demi masa
sesungguhnya manusia
kerugian

ashraf ishak
2:55 Petang
5 November 08'
Kuala Lumpur