Hidup Mati

Manusia
dilahirkan ke dunia
seperti kain semerdanta
matinya juga dibaluti
kain yang sama

ashraf ishak
4:09 Pagi
11HB Mac 24’
Subang Jaya