Aku Yang Kehilangan

Dalam pencarian
untuk menemukan Tuhan
aku berlayar tanpa batasan
sehingga suatu masa
terkandas dari landasan hati 
yang ghairah mencari jawapan
persoalan yang tidak mungkin
ditentukan oleh jiwa yang
yang semakin menghilang

ashraf ishak
3:30 Petang
14HB OKtober 23'
Taman Tun