Pesan Dunia

Lara itu
sementara
duka dunia itu
selamanya

ashraf ishak
3:15 Petang
26HB Julai 23'
Taman Tun