Datang

Perlahan
dunia ini
merayap
akan kematian
yang tidak
lama lagi
akan mendatang

ashraf ishak
4:08 Petang
31HB Julai 22'
Taman Tun