Seksa

Pabila tinta
bertemu cinta
cerminan rasa
hati ke mata
terhapus
sekelip mata
dan segala noda
membunuh jiwa
yang kian terseksa

ashraf ishak
1:11 Pagi
24HB April 22'
Taman Tun