Sama / berbeza

Mungkin
kita belum berada
di tempat
yang sama
untuk mengapai
mimpi yang berbeza

ashraf ishak
7:04 Pagi
30HB Julai 21'
Taman Tun