Masa (v)

Pada akhirnya
dunia
hanyalah ujian
buat manusia
yang pandai
mengatur
dan mencatur
masa

ashraf ishak
6:52 Pagi
26HB Jun 21'
Taman Tun