Jahil

Mungkin aku
bukan dicipta
buat dunia ini
yang penuh 
kepahitan
yang seringkali 
terluka
dengan kata-kata 
manusia
yang berisi noda 
dan kejahilan

ashraf ishak
6:51 Pagi
6HB November 20’
Subang Jaya