Dia

Pada dunia
yang bermula
dan berakhir
dengan cinta

Yang wujud
hanya buat Dia
semata-mata

ashraf ishak
5:59 Pagi
4HB Oktober 20’
Subang Jaya