Dunia

Dunia

Tak semua merasa
bahagia itu sempurna

ashraf ishak
17HB Mac 19’
Subang Jaya