Tolak

Menolak kebarangkalian
cinta itu bukan hak milik kita
adalah seperti menolak
akan ketentuan Tuhan

ashraf ishak
2:04 Pagi
7HB Februari 16'
Bukit Damansara