Penjara dusta

Walaupun dapat
dia menahan rasa
masih terpahat
hatinya terluka

ashraf ishak
9 Malam
18HB Mac 15'
Subang Jaya