Mustajab cinta

Cinta
seperti mana
aku yang terluka
kerana dia

Soal hati
tidak lagi
diterima

ashraf ishak
8:14 Pagi
22HB Julai 14'
Subang Jaya