Mustajab cinta

Cinta
seperti mana
aku yang terluka
kerana dia

Soal hati
tidak lagi
diterima

ashraf ishak
8:14 Pagi
22HB Julai 14'
Subang Jaya

Certainty

From his looks
I could see
he wasn't waiting
for his death

He was preparing for it

ashraf ishak
3:18 A.M.
21ST July 14'
Subang Jaya