Kapitalist

Masuk hutan
duduk
diam-diam

Beruk dan gajah
tak perlukan
duit

ashraf ishak
3:53 Pagi
31HB Ogos 12'
Rumah