Menentang takdir

Lihatlah kota
penuh bara
azab neraka
di dunia
dan manusia
masih belum
tahu ertinya

Menentang takdir
seolah-olah
melawan arah
pusingan dunia

ashraf ishak
1:58 Pagi
4HB Mei 12'
Rumah