Tidur

Selamat tidur
sayang

Semoga senantiasa
kita dilindungi
penentuan hakiki

ashraf ishak
4:49 pagi
19 Oktober 11'
Rumah