Pagi

Dalam terang
mata malam
kita diserang

Dengan janji
esok
tidak lagi
melihat pagi

ashraf ishak
3:17 pagi
13HB Oktober 11'
Rumah