Kejahilan

Ereksi semalaman
berduka
tanpa perlu
bersemuka

Pedulikan sahaja
rasa mereka

Tanpa adanya
kejahilan

ashraf ishak
3:00 pagi
28HB Oktober 11'
Rumah