Penafian

Sedang nyala
api minda
membakar
pelita malam
lalu larut
membenam
seketika aku
didatangi Tuhan

Dan perlahan
aku mendekati-Nya
hingga tiada
kewujudanku itu
satu penafian

ashraf ishak
7:57 Malam
4HB Mei 11'
Rumah