Penafian

Sedang nyala
api minda
membakar
pelita malam
lalu larut
membenam
seketika aku
didatangi Tuhan

Dan perlahan
aku mendekati-Nya
hingga tiada
kewujudanku itu
satu penafian

ashraf ishak
7:57 Malam
4HB Mei 11'
Rumah

Sendirian

Malam ini
luruh gemuruh
dan terang
awan
ditemani bintang

Petanda aku
tidak lagi
sendirian

ashraf ishak
1:30 Pagi
1HB Mei 11'
Subang Jaya