Dunia dan syurga

Diantara ke-dua
satu helahnya seribu daya
hanya satu membawa celaka

Sesungguhnya
masa itu
mengaibkan kita

ashraf ishak
3:15 Pagi
5HB September 10'
Rumah