Sebentar

Mata
tak menemu
hati
ketika terbitnya
fajar
menyinar
dan mengejar
setiap kegelapan
menyudut
bersujud
menukar tawa
kepada hiba

Apa itu
tidur
kalau bukan
mati
yang sebentar

ashraf ishak
11:55 Pagi
15HB Febuari 10'
Rumah