Tangiskan insan

Diam
dan tenangnya
nyawa
sujud
dan pendamkan
semua

tangiskan
insan dunia
yang hilang

ashraf ishak
5:43 Pagi
24HB Januari 10'
Rumah