Padam

Hambarkah jalan
yang terlentang
buat insan
dunia
dan umat
manusia

Sementara matinya
terbenam
api yang
membakar
tak akan padam

ashraf ishak
15HB Januari 10'
4:28 Pagi
Rumah