Matinya kesunyian

Panas
matahari lintang
mendengar
anginan awan

dan burung
memanggil aku
untuk kesayuan

di petang
matinya
kesunyian

ashraf ishak
3:30 Petang
15 Jun 09'
Kuala Lumpur