Merancang kegagalan

Tarik
putus
nyawa
berdiam sahaja

kalau nanti
waktu itu
kita bahagikan
untuk
mendamai alam
biar saksi
sabda ku ini
merancang
akan kegagalan

ashraf ishak
12:31 Tengahari
21HB April 09'
Kuala Lumpur